Carneo smart technology
Úvod O nás Produkty Ako to funguje Údržba Kontakt
Robotický vysávač - vysáva - utiera - dezinfikuje - parkety - koberce - dlažbu - dlaždice

Aktuality

02.7.2010
Nové robotické vysávače Carneo už skladom !
01.7.2010
Spustenie webovej
stránky pre robotické vysávače Carneo.
 

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA – pre bezproblémovú prevádzku

Robot robí „špinavú“ prácu za vás a šetrí tak váš čas aj zdravie. Po čase sa ale pri práci s nečistotami sám „ušpiní“. Deväť z desiatich príčin neštandardného chovania alebo „poruchy“ spôsobuje znečistenie senzorov alebo celého vysávača. Pred kontaktovaním servisu preto prejdite prosím nižšie uvedené rady a pokyny k údržbe, ktoré väčšinou problém vyriešia.

1. Odporúča sa vysypať zásobník na nečistoty po každom vysávaní a pravidelne vyklepávať / čistiť filter.
2. Neotvárajte a nijakým iným spôsobom nezasahujte do elektronickej časti prístroja, mohlo by prísť k     zásahu elektrickým prúdom.
3. V pravidelných intervaloch čistite štetcom, tampónom alebo prefúknutím senzory vysávača.
4. Prachový filter vymieňajte pravidelne každé 3 mesiace.
5. Pravidelne vymieňajte bočnú rotačnú kefku, ak príde k jej opotrebeniu.
6. Životnosť batérie je približne 300-500 nabíjacích cyklov, preto dbajte na správne nabíjanie prístroja.
7. Priebežne i po každom skončení upratovania skontrolujte vizuálne časti vysávača (napr. či nie sú     uviaznuté vlasy v rotujúcich častiach).
8. Pravidelne očistite rotujúce časti vysávača priloženou kefou napr. od zamotaných vlasov a zvieracej     srsti.

Dôležité upozornenia

• Vysávač používajte denne, ak chcete dosiahnuť kvalitné výsledky pri upratovaní.
• Pozor na drobné predmety, ktoré môžu uviaznuť v rotujúcich kefách a znefunkčniť tak vysávač.
• Pozor na miesta, napr. uvoľnené lišty parkiet, pri ktorých môže dôjsť z zachytávaniu štetín rotujúcej metličky a    jej poškodeniu.
• Vysávač môže určité plochy prechádzať viackrát, nejedná sa o vadu, jedná sa o logický algoritmus    upratovania.
• Účinnosť vysávania je závislá i od rozloženia prekážok, ideálne je minimalizovať počet prekážok a upraviť    umiestnenie v miestnosť (napr. vyloženie stoličiek na stôl).
• Odstráňte káble, textílie a predmety, ktoré by potencionálne mohli poškodiť prístroj.

Špecifikácia používania virtuálnej steny

• Virtuálna stena sa používa na zamedzenie prechodu vysávača do ďalšej miestnosti.
• Pri použití na väčšiu vzdialenosť prichádza k rozptylu lúču (pri dĺžke 3m je rozptyl cca 100cm).Ako odstrániť bežné poruchy (FAQ)


Ako postupovať, ak …

1. Chcem, aby upratovanie prebiehalo bez problémov.

Po zakúpení vysávača Carneo odporúčame pred upratovaním najprv upraviť domácnosť na „Carneo Friendly“. Uistite sa, že Carneo sa v miestnosti niekde nezamotá do voľne ležiacich šnúr alebo káblov, nenarazí na koberce s dlhším vlasom (namotá ich), nezhodí nejaký málo stabilný alebo veľmi krehký predmet, neodíde z miestnosti niekam, kde ho nechcete, apod. Jednoducho zdvihnite alebo premiestnite predmety, ktoré by Carneo mohli „uväzniť“ (keby ich vysávač posunul a zúžil tak priestor) alebo by ich mohol strkať po celej miestnosti.

2. Vysávač sa niekde „zasekol“ a zastavil sa.

Opatrne vysávač vymotajte/vytiahnite a na voľnej ploche opäť stlačte tlačidlo „Clean“. Carneo dokončí upratovanie. Pomocou virtuálnej steny alebo inej prekážky sa pokúste zabrániť, aby sa vysávač nedostal na to isté miesto, odkiaľ sa nedokáže sám dostať.

3. Čo spraviť, ak vysávač reaguje na virtuálnu stenu z príliš veľkej diaľky?

Pokiaľ Carneo reaguje na virtuálnu stenu z väčšej diaľky, ako by ste si želali, pokúste sa uložiť virtuálnu stenu ďalej od miesta, ktoré chcete, aby vysávač vynechal, alebo prepnúť na nižši výkon l. Okrem virtuálnej steny je pochopiteľne možné vymedziť priestor akoukoľvek pevnou prekážkou (dvere, nábytok …).

4. Potrebujem vyčistiť filter.

Filter zbavíte nečistôt a) vyklepaním, b) jemnou kefou (pozor na pretrhnutie filtru), c) praním v mydlovej vode (pred opätovnou inštaláciou musí byť filter dokonale suchý!!!)

5. Vysávač upratuje menej dôkladne.

Zastavte vysávač a starostlivo ho vyčistite. (Zásobník, filter, kefy, senzory, kolieska atp. – aby nič nebránilo normálnemu chodu vysávača.) Po dlhšej dobe pravidelného používania (cca 3 mesiace) môže byť nutné vymeniť prachový filter, pokiaľ sa ho už nedá dostatočne vyčistiť.

6. Vysávač „nevidí“ schody.

Uistite sa, že senzory po obvodu prednej časti vysávača nie sú blokované nečistotou alebo zanesené prachom. Na niektorých zvlášť šmykľavých podlahovinách alebo vo veľmi svetlom prostredí môžu senzory pracovať menej efektívne a je nutné zabrániť pádu vysávača oddelením nebezpečného priestoru pomocou virtuálnej steny.

7. Čo spraviť, ak je Carneo na dokovacej stanici, obidve svetla na stanici svietia, ale nabíjací svetelný indikátor na vysávači nepulzuje ako má, keď sa vysávač nabíja?

Svetla Carnea sú napájané batériou. To znamená, že pokiaľ je batéria celkom vybitá, tak nebude schopná napájať svetla v prvej fáze nabíjacieho cyklu. Nechajte Carneo na nabíjačke asi 30 minúť. Potom by nabíjacie svetlo malo začať opäť pulzovať. Okrem toho uistite sa, že Carneo je správne umiestnený na stanici.

8. Vysávač sa nevracia do dokovacej stanice.

Vysávač Carneo sa vo väčšine prípadov po ukončení upratovacieho cyklu vráti sám do automatickej nabíjačky. Pokiaľ je samozrejme stanica umiestnená vo zvlášť veľkej miestnosti alebo dome, môže mať Carneo problém s nájdením infračerveného navádzacieho lúča. Pokiaľ sa ani pri premiestnení nabíjačky Carneo do stanice sám nevracia, vyskúšajte nasledujúce možnosti:
  • Uistite sa, že zdroj nabíjačky je zapojený do zásuvky.
  • Vypnite všetky virtuálne steny. Vytvárajú podobný lúč a môžu ovplyvňovať navádzanie.
  • Presvedčte sa, že základňa je umiestnená na viditeľnom a rovnom mieste v priestore bez prekážok.
  • Postavte Carneo cca 1 meter od stanice a súčasne stlačte tlačidla“ na dialkovom ovladaci. Vysávač sa sám      presunie k nabíjačke. Pokiaľ uvedené postupy nepomôžu, kontaktujte servis. Ak je bateria celkom vybita tak      treba rucne pripojit nabijacku.

9. Batérie sa takmer vôbec nenabíjajú.

Pokiaľ Carneo signalizuje úplné nabitie, ale batéria sa rýchlo vybije (napr. behom 15 minút), je nutné systém nabíjania „resetovať“. Vyjmite batériu z vysávača a odpojte základňu zo zásuvky. Po dobu 30 sekúnd podržte stlačené tlačidlo P (power) a následne opäť systém skompletujte. Nechajte vysávač plne nabiť bez prerušenia (napríklad cez noc). Ideálny výkon a kapacitu batérie udržíte, pokiaľ budete Carneo „parkovať“ vždy v nabíjačke. Tipy pre predlženie životnosti batérie:
  • Batéria je určená k častému používaniu. Dlhé prestávky medzi využitím skracujú jej životnosť.
  • Udržujte kefy a zásobník vysávača v čistote. Zanesené kefy sa horšie otáčajú a spotrebovávajú viac energie.
  • Ponechávajte vysávač stále v nabíjačke (pripojený k zásuvke alebo zaparkovaný na základne).
  • Pokiaľ nebudete používať Carneo po dlhšiu dobu (niekoľko týždňov alebo pri dlhšej dovolenke), vyjmite
     batériu a uložte ju mimo vysávač. Aj keď nie je Carneo v prevádzke, batéria sa v tele vysávača mierne vybíja
     (Pokiaľ je mimo nabíjačku). Po obnovení prevádzky batériu najprv dobite a následne nechajte celkom vybiť.
     Pri niekoľkých prvých cykloch nemusí vydržať tak dlho ako obvykle, ale čoskoro sa opäť dostane do normálu.
     Batéria ponechaná vo vysávači (alebo v rýchlonabíjačke) bez pripojenia do zásuvky sa môže celkom vybiť
     a zničiť.

10. Vysávač sa otáča dokola pred dokovacou stanicou.

Automatická dokovacia stanica vysiela 2 druhy lúčov. Jeden navádza Carneo späť do nabíjačky a druhý bráni vysávaču, aby neprišiel do stanice v priebehu normálneho upratovacieho cyklu. Pokiaľ tieto 2 signály Carneo nesprávne vyhodnotí, môže sa chovať neštandardne. Pomôže ak dočasne odpojíte nabíjačku zo zásuvky alebo ju premiestnite na iné miesto.

11. Vysávač opakovane štartuje a zastavuje, alebo sa točí na mieste.

Pokiaľ Carneo opakovane štartuje a zastavuje, alebo sa točí na mieste, môže byť na vine viacero príčin. Najprv sa uistite, že je správne nainštalovaná (tj. nie je uvoľnená) batéria a správne dolieha na kontakty. Nečistota a prach môžu blokovať niektorý senzor, alebo môže byť problém s niektorým kolieskom. Vyskúšajte nasledujúce kroky k vyriešeniu závady:
  • Vypnite Carneo, vyprázdnite zásobník smetí a položte Carneo hore nohami na rovný, mäkký povrch.
  • Uvoľnite kryciu mriežku kief, vyjmite a vyčistite hlavné kefy. Uistite sa, že ste odstránili čo najviac vlasov
     z kief. . Pokiaľ je zanesený, vyčistite aj bočnú kefu (musíte použiť skrutkovač).
  • Obidva kolieska vysávača majú za normálnych okolností klásť pri otáčaní určitý približne rovnaký odpor. Pokiaľ
     sa vysávač otáča okolo jedného kolieska, zistite (otáčaním koliesok rukou) či: a) sa niektoré koliesko
     nepretáča príliš jednoducho alebo naopak b) či sa niektoré koliesko netočí príliš rýchlo (alebo je ťažko s ním
     vôbec pohnúť). V prípade zistenia možnosti a) alebo b) sa obráťte na servis.
  • Pokiaľ sa obidva kolieska točia približne rovnako, nájdite malý obdĺžnikový otvor na vnútornej strane
     obidvoch koliesok. Je to blízko skrutky, ktorá je najbližšie viečka Carnea. V otvore uvidíte dva nekryté drôty.
     Stlačeným vzduchom alebo vlastným prudkým dychom fúknite priamo na tieto drôty a súčasne pritom
     otáčajte kolieska. Potom prefúknite (očistite od prachu) aj senzory na obidvoch kolieskách (vedú k nim
     zmienené dva drôty). Následne nechajte Carneo vysávať, aby ste zistili, či sa problém vyriešil.
  • Nakoniec pevne podržte Carneo vo vzduchu (za držiak alebo oboma rukami po stranách) a zatraste
     s vysávačom (nad odpadkovým košom – bude zrejme padať prach), aby sa odstránila akákoľvek skrytá
     nečistota. Môžete aj jemne cca 10x „poklepať“ rukou Carneo po nárazníku, aby sa uvoľnil prípadný usadený
     prach.
  • Následne nechajte Carneo vysávať, aby ste zistili, či sa problém vyriešil. Pokiaľ sa chovanie Carneo
     nezmenilo a stále sa zastavuje a točí dokola, zavolajte zákaznícky servis.

12. Vyčistenie alebo výmena filtru:

1. Stlačením západky uvoľnite a vysuňte zásobník na nečistoty.
2. Ťahom (nie páčením) vysuňte rámček s filtrom (vypadne prach!)
3. Vyjmite filter z rámčeku (rámček NEVYHADZUJTE!!!) a očistite ho od prachu. Bežne stačí šetrne vyklepať,
    odporúčame občas vysať vaším pôvodným vysávačom alebo omiesť štetcom či jemnou kefou.
    Pri vhodnej údržbe vydrží filter niekoľko mesiacov.
4. Očistený alebo nový filter vložte späť do rámčeku a vložte späť do zásobníka. Dajte pozor, aby zásobník
    správne „zapadol“ do vysávača.Poznámka: Váš pôvodný sací vysávač je vhodným pomocníkom pre starostlivú údržbu robota Carneo. Jednoduchšie sa ním čistia horšie dostupné miesta a významne tak predlžuje životnosť a spoľahlivosť celého zariadenia.