Nadácia VUB na podporu vzdelávania
GRANT c. OGS V – 2008/32 „Ohodnocovanie duševného vlastníctva“
Prezentácia bola vytvorená vďaka podpore Nadácie VUB a SLOVAKIA WebDesign
Počet prístupov
ste návštevník
Podpora
Logá partnerov
Nadácia VUB
Slovakia WebDesign
 
Akékoľvek použitie tohto diela, najmä kopírovanie výňatkov, častí textu, ilustrácií, mediálna a mechanická reprodukcia, zaznamenania v zariadeniach na spracovanie a prenos dát je možné len s písomným súhlasom autora a majiteľa autorských práv na akomkoľvek nosiči vrátane internetu.
Všetky práva vyhradené. © Martin Matušovic, © SLOVAKIA WebDesign, 2009