Platené služby poskytované NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.
 
Platené služby - na vlastnú žiadosť bez čakacej doby
POPIS
Cena
Nechirurgická liečba vnútorných hemoroidov, sukčnou ligáciou a infračervenou fotokoaguláciou, ambulantne, nevyžaduje PN.
Vykonáva gastroenterologické pracovisko objednávky na tel.č. 032/7740 330 GEA alebo 032/771 25 05 - sekretariát riaditeľa.
1500,- Sk
Mamografické vyšetrenie prsníkov
600,- Sk
Sonografické vyšetrenie prsníkov
430,- Sk
Endoskopické vyšetrenie žalúdky - gastroskopia
600,- Sk
Endoskopické vyšetrenie hrubého čreva - kolonoskopia
1500,- Sk
Ultrasonografické vyšetrenie brušných orgánov
850,- Sk
 
Sociálna starostlivosť
POPIS
Cena
Naša organizácia poskytuje aj ústavnú sociálnu starostlivosť na lôžku pre klientov odkázaných na sociálnu starostlivosť.
Počas tohto pobytu poskytujeme klientom ubytovanie, stravovanie, sociálne služby a rehabilitáciu. Medikamentózna liečba je zabezpečená cestou predpisov od obvodného lekára.
Tieto služby využívajú tí klienti, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. O klientov sa starajú kvalifikované sestry lôžkového oddelenia.
500,- Sk/deň (vrátane rehabilitácie)
 
Oddelenie rýchlej diagnostiky - diagnosticko-preventívne centrum
POPIS
Cena
Komplexné preventívne vyšetrenie na vlastnú žiadosť na oddelení rýchlej diagnostiky
2990,- Sk
Lekár: MUDr. Čičková Anna
Sestra: Bušová Ľubomíra
Adresa: viď adresa a mapa
V dnešnej dobe sme svedkami neustáleho nárastu závažných ochorení, ktoré sú žiaľ odhaľované pomerne neskoro, často až v pokročilom štádiu, kedy je i tá najmodernejšia liečba málo úspešná. Pokiaľ by tieto ochorenia boli zachytené včas aktívnym vyhľadávaním ešte v bezpríznakovom štádiu, ich liečba by sa stala vysoko úspešná s možnosťou až do úplneho vyliečenia.

Ide najmä o ochorenia srdcovo-cievne, rôzne prednádorové stavy a následne vznikajúce nádory najmä prsníka, maternice, pľúc, konečníka, hrubého čreva, žalúdka, kože, prostaty atď. Ich včasné zachytenie je možné iba komplexným preventívnym vyšetrením ešte v čase, kedy sa tieto ochorenia klinicky neprejavujú.

K tomuto účelu sme vytvorili diagnosticko-preventívne centrum "Oddelenie rýchlej diagnostiky", ktoré vo svojom základnom programe v priebehu dopoludnia poskytuje:

kompletné interné klinické vyšetrenie,
biochemicko - hematologický rozbor krvi a vyšetrenie moča,
EKG a záťažové EKG (ergonometria),
spirometria,
ultrazvukové vyšetrenie brušných orgánov (sonografia),
ultrazvukové vyšetrenie srdca a ciev (echokardiografia),
endoskopické vyšetrenie konečníka (rektoskopia),
opthalmologické vyšetrenie zrakovej ostrosti,
gynekologické vyšetrenie včítane kolposkopie a ultrazvukového vyšetrenia prsníkov a     mamografické vyšetrenie.

Podľa výsledkov základného vyšetrenia doplňuje lekár oddelenia rýchlej diagnostiky podľa potreby vyšetrenia zažívacieho traktu (gastroskopia, kolonoskopia, neurologické vyšetrenia s USG vyšetrením krčných ciev, reumatologické vyšetrenie, ortopedické, hematologiské, endokrinologické, ušno-krčno-nosné,očné) ešte v ten istý deň v dobre dostupných pracoviskách NsP.

Nadštandartnosť spočíva v tom, že v priebehu niekoľkých hodín je u klienta vykonané spektrum vysoko odborných na seba nadväzujúcich vyšetrení bez čakacích termínov.

Vyšetrenia vykonávajú vyškolení odborníci v jednotlivých odboroch pracujúcich na modernej zdravotníckej technike. Denná kapacita diagnosticko-preventívneho centra je 10 klientov, ktorí postupne bez časových prestojov prechádzajú jednotlivými vyšetreniami.

Doposiaľ Oddelenie rýchlej diagnostiky vykonalo 4 500 preventívnych vyšetrení pre jednotlivé organizácie podľa ich záujmu na základe finančných dohôd. V tomto roku poskytujeme komplexné preventívne vyšetrenie každému záujemcovi za dohodnutú finančnú úhradu.

Jednotliví odborníci sú v uvedenej dobe k dispozícii pre pacientov zúčastňujúcich sa preventívneho vyšetrenia a títo majú samostatné priestory na pracovisku Oddelenia rýchlej diagnostiky.

Komplexné zhodnotenie jednotlivých vyšetrení, diagnostický záver a následný postup prípadne s doplňujúcimi vyšetreniami sú organizačne zabezpečené v rámci diagnosticko-preventívneho centra.

Na záver lekár oddelenia rýchlej diagnostiky oboznámi klienta s výsledkom jednotlivých vyšetrení, doporučí daľší liečebný postup a prípadne daľšie vyšetrenia, ktoré sám aj organizačne zabezpečí.

Starostlivosť o svoje zdravie má každý vo svojich rukách, odborní zdravotnícki pracovníci Vám v tom radi pomôžu.

Objednávky

Objednávky komplexného preventívneho vyšetrenia je možné urobiť priamo na pracovisku Oddelenia rýchlej diagnostiky pri NsP (bývalá Burganova vila) v Novom Meste nad Váhom u pani Bušovej na č. tel. 032/7740382, prípadne u pani Skovajsovej na č. tel. 032/7740337. Alebo nás môžete   kontaktovať
e-mailom.

S klientom bude uzatvorená Zmluva o preventívnom vyšetrení s finančnou úhradou a následne bude realizované komplexné vyšetrenie v presne dohodnutom termíne.

Príjem a základné vyšetrenie klienta
EKG vyšetrenie
Ergonometria
Echo-kardio vyšetrenie
USG brušných orgánov
Mamografia
Endoskopické pracovisko
 
Endoskopické centrum prevencie nádorových ochorení
konečníka a hrubého čreva
POPIS
Cena
Kolonoskopické vyšetrenie
2000,- Sk
V posledných rokoch sme svedkami neustáleho rastu rakoviny konečníka a hrubého čreva v našej populácii, ktoré sú odhaľované pomerne neskoro v pokročilých štádiách s nepriaznivým dopadom na výsledky chirurgickej liečby. U mužov je rakovina konečníka a hrubého čreva na 2. mieste vo výskyte nádorových ochorení ihneď za rakovinou pľúc, podobne u žien za rakovinou prsníka. Primárna prevencia je problematická a odporúčaná sekundárna prevencia - indagácia a testovanie stolice na okultné krvácanie (HAEMOCULT) - u symptomatických jedincov 1-krát ročne od 45. roka života nie je u nás pravidelná, nerobí sa plošne a tým neprináša ani želateľné výsledky. Vo väčšine prípadov sa rakovina konečníka a hrubého čreva vyvíja pomaly postupnou zmenou adenómových polypov na rakovinu. Kolonoskopickým vyšetrením možno exaktne zistiť tvorbu polypov - adenómov v konečníku a hrubom čreve, ktoré dokážeme priamo pri kolonoskopickom vyšetrení odstrániť a tým zabránime vzniku samotnej rakoviny. K tomuto účelu NsP Nové Mesto nad Váhom n .o. na gastroenterologickom pracovisku vytvorilo endoskopické centrum prevencie nádorových ochorení konečníka a hrubého čreva pre kolonoskopické vyšetrenia klientov na vlastnú žiadosť. Samožiadateľ je poučený o domácej príprave deň pred samotným vyšetrením. V deň vyšetrenia je vykonané po adekvátnej premedikácii kolonoskopické vyšetrenie v celkovej cene 2.000,00 Sk. V prípade patologických nálezov v konečníku a hrubom čreve sú tieto v ďalšej fáze riešené v menežmente gastroenterologického pracoviska (priame odstránenie polypov ako prednádorových stavov počas vyšetrenia, pri zistení už vytvoreného nádorového procesu zabezpečenie adekvátnej chirurgickej liečby), čo sú už výkony účtované na zdravotné poisťovne. K endoskopickému - kolonoskopickému vyšetreniu konečníka a hrubého čreva sa môže záujemca objednať na
Gastroenterologickom pracovisku NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.
tel. č. 032/7740330 (p. Z. Šicková, p. A. Bušová).
Vyšetrenia sa vykonávajú každý utorok po predchádzajúcej príprave 1 deň pred vyšetrením v zabezpečenej intimite pre klienta. Nakoľko sa používa pred vyšetrením medikamentózna premedikácia liekmi, ktoré utlmujú bolesť a pozornosť pacienta, nesmie po vyšetrení pacient viesť motorové vozidlo. Vyšetrenie sa vykonáva kvalitným japonským videoendoskopickým prístrojom EVIS 140 firmy OLYMPUS. Podľa našich dlhoročných skúseností v boji s rakovinou konečníka a hrubého čreva odporúčame každému v 50. roku života vykonanie endoskopického - kolonoskopického vyšetrenia konečníka a hrubého čreva (viď priložená schéma), prípadne v každom veku nad 50 rokov života.
 
 
Copyright © 2008 NsP Nové Mesto nad Váhon n. o.