Ambulancie NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.
 
Ďalšie odborné pracoviská nájdete pod prehľadom SVLZ - spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky.

Ordinačné hodinys
pondelok až piatok - od 7.00 do 15.00 hod.

 
Ambulancie primárneho kontaktu
Názov ambulancie Lekár Sestra Telefón Adresa
Ambulancia praktického lekára pre dospelých MUDr. Miriam Heldesová Vladimíra Farkašová 032/7740427 Kpt. Nálepku,
budova novej polikliniky,
1. poschodie
Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast MUDr. Zuzana Janovicová Lenka Drhová 032/7740433 Kpt. Nálepku,
budova novej polikliniky,
prízemie
Ambulancia praktického lekára pre dospelých MUDr. Pavol Hauptvogl Alena Slimáková 032/7790270 Hrachovište 256
 
Odborné ambulancie
Názov ambulancie Lekár Sestra Telefón Adresa
Ambulancia centrálneho príjmu - nepretržitá prevádzka MUDr. Zuzana Vaňová Andrea Bolechová
Helena Černá
Oľga Fašková
Božena Uková
032/7740304 Štefánikova 1,
budova nemocnice,
prízemie
Angiologická ambulancia MUDr. Martina Figurová Jarmila Škriečková 032/7740304 Štefánikova 1,
budova nemocnice,
1. poschodie nad lekárňou - vstup zo dvora
Diabetológia poruchy látkovej premeny a výživy MUDr. Silvia Vadinová Mária Hakarová 032/7740460 Kpt. Nálepku,
budova starej polikliniky,
1. poschodie
Gastroenterologická ambulancia MUDr. Miroslav Šorf CSc.
MUDr. Slavomír Černok
Elena Barteková
Alena Bušová
Tatiana Skovajsová
Zuzana Šicková
032/7740330 Štefánikova 1,
budova nemocnice,
prízemie,
vchod zo dvora
STOMA poradňa   Skovajsová Tatiana 032/7740330 v trakte gastroenterológie
Hematologická ambulancia MUDr. Mária Kováčová Iveta Gáliková 032/7740354 Dibrovova
(budova bývalých jaslí)
Chirurgická ambulancia MUDr. Pavol Podmajerský
MUDr. Rudolf Biermann
Eva Ganobčíková
JankaTomanová
032/7740468 Kpt. Nálepku,
budova starej polikliniky,
1. poschodie
Imunoalergiologická ambulancia MUDr. Silvia Podmajerská Danka Bieliková 032/7740440 Kpt. Nálepku,
budova novej polikliniky,
1. poschodie
Interná ambulancia I. MUDr. Miriam Repíková Zdenka Bačová 032/7740347 Štefánikova 1,
budova nemocnice,
1. poschodie nad lekárňou - vstup zo dvora
Interná ambulancia II MUDr. Silvia Podmajerská Danka Bieliková 032/7740440 Kpt. Nálepku,
budova novej polikliniky,
1. poschodie
Interná ambulancia III. MUDr. Pavol Hauptvogl Alena Slimáková 032/7790270 Hrachovište 256
Kardiologická ambulancia MUDr. Marián Mora Natália Burdejová 032/7740396 Štefánikova 1,
budova nemocnice,
1. poschodie nad lekárňou - vstup zo dvora
Detská neurologická ambulancia MUDr. Zuzana Janovicová Lenka Drhová 032/7740433 Kpt. Nálepku,
budova novej polikliniky,
prízemie
Očná ambulancia MUDr. Eva Stehlíková Danka Kovačovicová 032/7740432 Kpt. Nálepku,
budova starej polikliniky,
prízemie vľavo
ORL ambulancia I. MUDr. Igor Plánovský Jarmila Samuhelová 032/7740449 Kpt. Nálepku
budova starej polikliniky,
1. poschodie
ORL ambulancia II.
a foniatria
MUDr. Zora Feriancová Mária Miklánková 032/7740431 Kpt. Nálepku,
budova starej polikliniky,
prízemie
Audiometria   Miriam Zichová 032/7740469 Kpt. Nálepku
budova starej polikliniky,
1. poschodiev
Ortopedická ambulancia MUDr. Richard Centový MUDr. Dušan Lasab Daniela Labudová 032/7740448 Kpt. Nálepku
budova starej polikliniky,
1. poschodie
Psychiatrická ambulancia I. MUDr. Andrea Voštinárová
MUDr. Michal Ohrablo
Tatiana Glesková 032/7740368 Dibrovova
(budova bývalých jaslí)
Endokrinologická ambulancia MUDr. Janka Trgalová   032/7763553 Mítna 144,
916 01 Stará Turá
budova polikliniky
Diabetológia poruchy látkovej premeny a výživy MUDr. Silvia Vadinová Mária Hakarová 032/7763553 Mítna 144,
916 01 Stará Turá
budova polikliniky
Rehabilitačná ambulancia I MUDr. Jozef Kukuča Anna Fogašová
Daniela Heldesová
032/7740349 Kpt. Nálepku,
budova novej polikliniky,
prízemie
Rehabilitačná ambulancia II MUDr. Ivana Petkaničová   032/7740327 Štefánikova 1,
budova nemocnice,
prízemie
Reumatologická ambulancia MUDr. Mariana Hauptvoglová Mária Kučerová 032/7740342 Kpt. Nálepku,
budova novej polikliniky,
prízemie
TaPch ambulancia I. MUDr. Alica Ďurišová Jarmila Jurigová 032/7740464 Kpt. Nálepku,
budova starej polikliniky,
1. poschodie
TaPch ambulancia II. MUDr. Martin Šišan Zdenka Janigová 032/7740456 Kpt. Nálepku
budova starej polikliniky,
1. poschodie
Kalmetizácia   Edita Šebíková 032/7740418 Kpt. Nálepku
budova starej polikliniky,
1. poschodie
Urologická ambulancia MUDr. Milan Plesník Anna Kostelníková 032/7740320 Dibrovova
(budova bývalých jaslí)
Nefrologická ambulancia MUDr. Andrea Morová      
Nefrologická ambulancia neobsadené      
 
Ďalšie odborné pracoviská nájdete pod prehľadom SVLZ - spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky.
 
 
Copyright © 2008 NsP Nové Mesto nad Váhon n. o.